tankstation primary logo

common kitchen

❀⑅❀⑅❀⑅❀⑅❀⑅

OUR KITCHEN IS OPEN ON:

Tuesday / Thursdays from 18:00 – 20:00
Last Sunday of the month 12:00 – 13:00

TUESDAY & THURSDAY 18:00-20:00

On Tuesdays and Thursdays, we offer a day plate with delicious food, always vegetarian, always with a dessert for €10.- (vegan is always possible: just indicate it in your reservation!)

SUNDAY YOGA & BRUNCH

Every last Sunday of the month, there is a vegetarian brunch after yoga.

Yoga (11:00 – 12:00): €7.-
Brunch (12:00 – 13:00): €8.-

Yoga & Brunch Combo: €13.-

Food is one of the most important aspects of our project. We think of food as the first lesson of sharing with each other, so the kitchen is our heart and the dining room our soul! We see the dining tables as a platform to meet, eat, share, and face each other!

We invite people from different nations and cultural backgrounds into the kitchen to cook, share their traditional recipes, give workshops, and tell us stories. Our world kitchen has produced Vietnamese, Indian, Indonesian, Persian, Syrian, Moroccan, Latvian, Polish, Spanish, local dishes, to name a few. Our food is colorful, joyful and sometimes surprising!

Our “Common Kitchen” hosts many people to prepare and cook food together. Our “Common Kitchen” is not a restaurant. We are not professionals but we are passionate. We have a big and decent kitchen, and with help of many amazing people, we prepare everything from scratch. Our kitchen coordinators take care of planning budget, time and quantities. For every cook who joins the adventure, there are many helping hands and a little reward! You wanna cook your grandma’s recipes? Very welcome! Join the kitchen crew by sending an e-mail to volunteers@tankstationenschede.nl

Besides the public opening hours, there are many possibilities to use the kitchen. If you have any ideas, private celebrations, or meetings, please send us a message via the contact page.

OPENINGSTIJDEN KEUKEN:

DINSDAG & DONDERDAG 18:00-20:00

Op dinsdag en donderdag bieden we een heerlijk gevarieerd bord met eten aan, altijd vegetarisch en altijd met een toetje…
Onze dagschotel is €10,-

Vegan is ook altijd mogelijk: vraag ernaar!

ZONDAG YOGA EN BRUNCH

Elke laatste zondag van de maand is er een vegetarische brunch na een yoga sessie.
Yoga (11:00 – 12:00): €7,-
Brunch (12:00 – 13:00): €8,-

Yoga + Brunch Combi: €13,-

Voedsel is een van de belangrijkste aspecten van ons project. Voedsel delen is volgens ons de eerste les in delen, daarom is de keuken het hart en de eetzaal onze ziel! We zien eettafels als een platform om te ontmoeten, delen en elkaar te zien!

We nodigen mensen uit van allerlei nationale en culturele achtergronden om in onze keuken te koken, recepten te delen, workshops the geven en ons verhalen te vertellen. In onze wereldkeuken zijn Vietnamese, Indiase, Indonesische, Perzische, Syrische, Marokkaanse, Litouwse, Poolse, Spaanse en lokale gerechten bereid, om er een paar te noemen. Ons voedsel is kleurrijk, plezierig en soms ook verrassend!

Onze “algemene keuken” bied ruimte aan veel mensen om samen eten te bereiden en te koken. Onze “algemene keuken” is geen restaurant. We zijn geen professionals maar gepassioneerd. We hebben een grote degelijke keuken, en met hulp van geweldige mensen maken we alles helemaal zelf. Onze keuken coördinators houden zich bezig met de planning, het budget, tijd en porties. Voor elke kok die het avontuur aangaat, er zijn vele helpende handen en een kleine beloning! Wil jij oma’s recepten bereiden? Van harte welkom! Word onderdeel van het keuken team door een e-mail te sturen naar volunteers@tankstationenschede.nl

Buiten de openingstijden zijn er vele mogelijkheden om de keuken te gebruiken.
Als u ideeën heeft, een besloten feest of bijeenkomst, stuur ons dan een bericht via de contact pagina.