tankstation primary logo

Stage

❀⑅❀⑅❀⑅❀⑅❀⑅

English

(nederlands onder)

Tankstation’s stage is a vibrant hub where people come together to savor a rich tapestry of performances, encompassing music, comedy, spoken word poetry, enlightening lectures, and engaging workshops. Our programming unfolds gracefully across two evenings each week, specifically on Tuesdays and Thursdays.

Among our recurring gems are the beloved Open Mic Nights, a delight every last Tuesday of the month, and the magnetic Jam Sessions, which appear every third Thursday of the month.

At Tankstation, we take immense pride in our role as a global stage. Over the years, we’ve had the privilege of hosting a diverse array of artists from every corner of the globe. If you’re a touring band or an artist passing through Enschede, we extend an open invitation to connect with our stage coordinator at stage@tankstationenschede.nl. Your journey deserves a spotlight on our stage, and we’d be delighted to make that happen.

“Open Mic Night”

Each final Tuesday of the month, the stage is an open canvas awaiting your creative touch. It’s your chance to step up, whether it’s to share your soul through spoken words, captivate the audience with your artistic performances, or dance your heart out. We wholeheartedly invite you to make the stage your own.

“Jam Session”

On every third Thursday of the month, we extend a warm invitation to musicians from all walks of life to converge upon our stage. Here, they can unite in a harmonious celebration of music, where listening, playing, and the enchanting art of improvisation combine to create truly magical moments. Join us in weaving the musical tapestry that unites our diverse community!

Diverse Program

As for the other days of the month, expect the unexpected! We curate spontaneous events, enlightening workshops, thought-provoking talks, impassioned discussions, and captivating theatre plays. The best way to stay in the loop is by keeping a watchful eye on our agenda, where upcoming events are unveiled.

Have a brilliant idea you’d like to bring to our stage? Don’t hesitate to reach out to us via contact@tankstationenschede.nl. We’re always eager to hear your innovative proposals and collaborate on making them a reality.

Opening times: Tuesday/Thursdays from 18:00 – 22:00 pm


Nederlands

Het podium van Tankstation is een bruisend centrum waar mensen samenkomen om te genieten van een rijke verscheidenheid aan optredens, waaronder muziek, comedy, gesproken woordpoëzie, verhelderende lezingen en boeiende workshops. Ons programma ontvouwt zich sierlijk gedurende twee avonden per week, specifiek op dinsdag en donderdag.

Onder onze terugkerende pareltjes vallen de geliefde Open Mic Nights, een genot elke laatste dinsdag van de maand, en de betoverende Jam Sessions, die elke derde donderdag van de maand verschijnen.

Bij Tankstation zijn we bijzonder trots op onze rol als een wereldwijd podium. Gedurende de jaren hebben we het voorrecht gehad om een diverse reeks artiesten van over de hele wereld te verwelkomen. Als je een rondreizende band bent of een artiest die Enschede passeert, nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met onze podiumcoördinator via stage@tankstationenschede.nl. Jouw reis verdient een plekje op ons podium, en we zouden vereerd zijn om dat mogelijk te maken.

“Open Mic Night”

Iedere laatste dinsdag van de maand is het podium een open doek dat wacht op jouw creatieve inbreng. Het is jouw kans om naar voren te stappen, of het nu is om je ziel te delen via gesproken woorden, het publiek te betoveren met jouw artistieke optredens, of je hart uit te dansen. We nodigen je van harte uit om het podium van jou te maken.

“Jam Session”

Op elke derde donderdag van de maand nodigen we muzikanten van alle achtergronden uit om samen te komen op ons podium. Hier kunnen ze samenkomen in een harmonieuze viering van muziek, waar luisteren, spelen en de betoverende kunst van improvisatie samenkomen om echt magische momenten te creëren. Sluit je bij ons aan in het weven van het muzikale tapijt dat onze diverse gemeenschap verenigt!

Divers Programma

Wat betreft de overige dagen van de maand, verwacht het onverwachte! We organiseren spontane evenementen, verhelderende workshops, prikkelende gesprekken, en meeslepende theatervoorstellingen. De beste manier om op de hoogte te blijven, is door een oogje te houden op onze agenda, waar aankomende evenementen worden onthuld.

Heb je een briljant idee dat je naar ons podium wilt brengen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via contact@tankstationenschede.nl. We staan altijd te popelen om jouw innovatieve voorstellen te horen en samen te werken om ze tot leven te brengen.

Openingstijden: dinsdag/donderdag van 18:00 tot 22:00 uur